Todays Special

Tapi School

Tapi School

SCHOOL NAME ADDRESS E MAIL MOBILE PHONE MEDIUM
GYAN PRABODHINI SECONDARY VIDHYALAY BHADBHUNJA DIST-TAPI AT & PO BHADBHUNJA TAL UCHCHHAL DIST - TAPI mvbhadbhunja@rediffmail.com 9427177141 - Gujarati
SOMOLAI HANUMAN VIDHYAVIHAR AT&PO. MAGARKUI TA. VYARA DIST. TAPI shvvmagarkui@gmail.com 9712594383 - Gujarati
SMT.G.C.PATEL MADHYAMIK SHALA VALOD AT VALOD TAL VALOD DIST TAPI gcpatelschoolvalod@yahoo.com 9925445421 290646 Gujarati
KARUNA MADHAYAMIK SHALA AT VALOD KANJOD ROAD. TA VALOD DI TAPI pragnaschoolvalod@gmail.com 9979511203 222201 Gujarati
SHRI M.P. PATEL MADHYAMIK SHALA KAKARAPAR BYPASS RD. VYARA DIST. TAPI mppatelschoolvyara@gmail.com 9979987096 - Gujarati
DUDHIBA SARSWATI VIDHYAMANDIR RAMPURANAJIK PO.BEDKUVANAJIK TA. VYARA DIST. TAPI svmhighschool1@gmail.com 9879435099 290667 Gujarati
EMMANUEL MISSION SCHOOL (MADHYAMIK) AT GUNSADA (BANGLI FALIYU) PO FORT SONGADH TAL SONGADH DIST - TAPI samvalson@yahoo.com 9426864541 295580 English
ST.XAVIER'S HIGH SCHOOL VYARA SINGI FALIU P.BOX.64 AT PO & TAL: VYARA DIST-SURAT STXAVIERSHIGHSCHOOLVYARA@GMAIL.COM 8141592883 200154 Gujarati
VIDHYAKUNJ VIDHYALAY FATAK FALIYA VIRPUR TA VYARA VIRPUR kala.ketan@yahoo.com 9825323128 223128 Gujarati
UNIQUE VIDYA BHAVAN SONGADH OTTA ROAD FORT SONGADH AT-PO-TA-SONGADH DIST-TAPI uniquesongadh@yahoo.com 9898539977 9377101215 Gujarati
SHRI SWAMI VIVEKANAND HIGH SCHOOL HOSPITAL FALIYU AT & PO.JAMKHADI TA-SONGADH DIST-TAPI svh.jamkhadi@yahoo.in 9638583970 2626200154 Gujarati
MADHYAMIK SHALA-SONGADH MALANGDEV SONGADH TAPI satishbhaichaudhari1@gmail.com 9426776046 - Gujarati
GOVERNMENT SECONDARY SCHOOL MOHINI KUIDA UCHCHAL TAPI govtssmohini@gmail.com 9712562386 - Gujarati
SHREE S.G.HIGH SCHOOL & D.N.PATEL HIGHER SECONDERY SECTION AT&PO : VALOD NEAR BUS STATIND TA : VALOD DIST-TAPI PIN : 394640 sghvalod@gmail.com 9427635411 222044 Gujarati
SHRI R.V. PATEL MADHYAMIK SHALA BAJIPURA AT & PO. BAJIPURA TA. VALOD DIST. TAPI rvpsbajipura_school@yahoo.in 9879264771 233264 Gujarati
B.T & K.L. ZAVERI SARVAJANIK HIGH SCHOOL AT & PO. BUHARI, TA. VALOD, DIST. TAPI BUHARI btklzaveri@gmail.com 9825731118 2625244530 Gujarati
VINAY MANDIR GRAMBHARTI KAHER KALAMKUI AT-POST-KALAMKUI, TA-VALOD DIST-TAPI BAJIPURA vmgb.kalamkui@gmail.com 9428451970 - Gujarati
UTTAR BUNIYADI VIDYALAYA VEDCHHI DIST-TAPI AT:VEDCHHI TAL VALOD DIST - TAPI GUJARAT ub.vedchhi@gmail.com 9879488595 220065 Gujarati
UTTAR BUNIYADI VIDYALAYA- KANJOD VANASTHALI KANJOD DIST-TAPI TAL VALOD DIST - TAPI ubvanasthalikanjod@gmail.com 8980824411 290662 Gujarati
VIDYA MANDIR ANDHATRI AT&PO.-ANDHATRI , VIA: BUHARI TAL VALOD DIST - TAPI vijayshinhmrathod@gmail.com 9825630438 244024 Gujarati
UTTAR BUNIYADI KANYA VIDYALAYA BORAKHADI BORAKHADI DIST-TAPI TAL-VYARA DIST - TAPI ubkvborkhadi@gmail.com 9979483653 - Gujarati
SARASWATI KANYA VIDYALAYA , AMBACH AMBACH DIST-TAPI TAL VALOD DIST - TAPI saraswatikanyavidyalaya@gmail.com 9427170905 210022 Gujarati
SHRI J B & S A SARVAJANIK VIDYALAYA TOWER ROAD AT & TA-VYARA DIST - TAPI jbschoolvyara@yahoo.com 9925368850 2626220103 Gujarati
DAXINAPATH VIVIDHLAXI VIDYALAYA VYARA DIST-TAPI OPP COMMUNITY HEALTH CENTRE AT & TAL: VYARA DIST - TAPI dpvsankul@gmail.com 9925444660 222606 Gujarati
SMT. KRU. KRU. KADAM KANYA VIDYALAYA VYARA OPP.TOWER MAIN ROAD AT & TA: VYARA DIST - TAPI kkkadamgirls@rediffmail.com 9925142570 220403 Gujarati
ARADHANA UTTAR BUNIYADI VIDYALAYA,GADAT GADAT DIST-TAPI VIA BUHARI TAL VYARA DIST - TAPI aradhanaubvgadat@yahoo.com 9662512588 - Gujarati
UTTAR BUNIYADI VIDYALAYA PANCHOL PANCHOL TAL VYARA DIST - TAPI ubvpanchol79014@gmail.com 9978259898 295413 Gujarati
ARUNACHAL UTTAR BUNIYADI VIDYALAYA LAKHALI TA VYARA DIST TAPI arunachal.lakhali@gmail.com 9537215893 294353 Gujarati
UTTAR BUNIYADI KANYA VIDHYALAYA DOLVAN DOLVAN TA VYARA DIST - TAPI ubkanyavidyalayadolvan@gmail.com 9909681401 251234 Gujarati
ARADHANA UTTAR BUNIYADI KANYA VIDYALAYA,BEDKUVADUR BEDKUVADUR DIST-TAPI TA VYARA DIST - TAPI ubkvbedkuvadur11@gmail.com 9624641536 231301 Gujarati
SARVAJANIK HIGH SCHOOL , FORT SONGADH NAVAGAM FORT SONGADH DIST - TAPI shsongadh@gmail.com 9624966088 222186 Gujarati
VANARAJ UTTAR BUNIYADI VIDYALAYA , BORDA BORDA DIST-TAPI TAL KILLA SONGADH DIST - TAPI vubvumsborda@gmail.com 9727917736 - Gujarati
SARDAR VALLABHBHAI VIDHYALAYA AT-NIZAR TA-NIZAR sardar1956nizar@gmail.com 9879917344 - Gujarati
SHRI R G PATEL VIDYALAYA NIZAR DIST-TAPI VIA NANDARBAR DIST - TAPI rgpatel_nizar@yahoo.in 9427163833 244249 Gujarati
SHETH S K KAPADIYA VIDHYALAYA KUKURMUNDA TAL NIZAR DIST - TAPI sskkvkukarmunda@gmail.com 9427398316 223429 Gujarati
UTTAR BUNIYADI VIDYALAYA-NIZAR BHIL JAMBOLI DIST-TAPI VIA NANDARBAR TAL NIZAR DIST - TAPI ubvbhiljambili246@gmail.com 9421538439 - Gujarati
SHRI U B VIDYALAYA , VELDA VELDA DIST-TAPI TAL NIZAR DIST - TAPI ubv1velda@gmail.com 9979375007 290305 Gujarati
JIVAN SADHNA VIDHYALAYA ,UKAI UKAI DIST-TAPI TA SONGADH DIST - TAPI jivansadhanaukai169@gmail.com 8758636911 233214 Gujarati
UPASANA VIDHALAYA AT GOLAN PO HATHUKA TA VALOD DIST TAPI upasana.golan73@gmail.com 9925897063 222356 Gujarati
UTTER BUNIYADI ASHRAM SHALA , VADI BHENSROT AT PO VADI BHENSROT TA SONGADH DIST TAPI ubshalavadibhensrot@gmail.com 9978777643 9978777643 Gujarati
SHRI PRAVINKUMAR AND BHAVNAKUMARI VIDYALAYA AT & PO KAPURA TA.VYARA DIST - TAPI pbvidhyalaya.222640@gmail.com 9913123784 222640 Gujarati
VANRAJ UTTAR BUNIYADI KANYA VIDHYALAYA TOKARWA TOKARWA DIST-TAPI TA UCHHAL DIST - TAPI vanrajubtokarva@gmail.com 9726508548 - Gujarati
UTTAR BUNIYADI VIDYALAYA GHANI GHANI DIST-TAPI TAL-VYARA DIST - TAPI ubghani@gmail.com 9427636405 - Gujarati
SARVAJANIK HIGH SCHOOL UCHCHHAL UCHCHHAL TA-UCHCHHAL DIST - TAPI shu.uchchhal@gmail.com 9427177189 231135 Gujarati
NUTAN VIDYA MANDIR (ENG.MED.) -FORT,SONGADH JUNAGAM DIST-TAPI JUNAGAM TAL SONGADH DIST - TAPI nutanvidyamandir@yahoo.in 9638583297 9408869677 English
UATTER BUNIYADI ASHRAM SHALA -FULWADI AT PO FULWADI DIST-TAPI TAL NIZAR DIST - TAPI ubashramshalafulwadi@gmail.com 9727667354 - Gujarati
UATTAR BUNIYADI ASHRAM SHALA KUMKUVA DIST-TAPI TAL SONGADH DIST - TAPI vikramsinhjadav02@gmail.com 9879921856 - Gujarati
UTTAR BUNIYADI ASHRAM SHALA CHHINDIYA DIST-TAPI TAL.VYARA DIST - TAPI ubschhindiya291902@gmail.com 9586108486 291902 Gujarati
UTTAR BUNIYADI ASHRAM SHALA BESANIYA AT BESANIYA PO KARANJKHED TAL VYARA DIST - TAPI ubasbesaniya@gmail.com 9825452975 295103 Gujarati
UTTAR BUNIYADI ASHRAM SHALA ,VEDCHHI VEDCHHI DIST-TAPI TAL.VALOD DIST - TAPI ubasvedchhi@gmail.com 8141442242 220152 Gujarati
MANAV MANDIR U B VIDYALAYA , VIRPOR VIRPOR DIST-TAPI TA VALOD DIST - TAPI mmubvirpor@gmail.com 9825727075 244231 Gujarati
VIKAS VIDYALAYA VANSKUI TAL.VYARA DIST - TAPI mgchaudhari74@gmail.com 9726556363 290218 Gujarati
MANAV JAGRUTI HIGH SCHOOL BALPUR DIST-TAPI TAL.VYARA DIST - TAPI manavjagruti.balpur@gmail.com 9727882169 294324 Gujarati
BROTHERN HIGH SCHOOL CHAMPAVADI CHAMPAVADI DIST-TAPI TA VYARA DIST - TAPI brotheranschoolchampawadi@gmail.com 9979484231 2626293356 Gujarati
NAV SARJAN U B VIDYALAYA VARJAKHAN DIST-TAPI PO PATHAKWADI VIA.DOLVAN navsarjanubvvarjakhan@yahoo.com 9925477068 - Gujarati
SARVJANIK HIGH SCHOOL UKHALDA DIST-TAPI TAL FORT SONGADH DIST - TAPI shukhalda@gmail.com 9537233121 - Gujarati
SHRADHDHA VIDHYALAYA VANKALA SHRADHDHA VIDHYALAYA VANKALA TA-VYARA DIST-TAPI svvankla@gmail.com 9909889581 295548 Gujarati
PRAGATI VIDHYALAY GADAT AT-POST :- GADAT (VAD FALIU) TA - VYARA DIST - TAPI satishrathod.k@gmail.com 9638443920 - Gujarati
BROTHERAN HIGH SCHOOL BORPADA TA-SONGADH DI-TAPI brethren.schoolborpada@gmail.com 9879920162 - Gujarati
BROTHERAN HIGH SCHOOL AT & POST DOLARA TA VYARA DIST TAPI brotheran.dolara@gmail.com 9879666043 242422 Gujarati
NAV JAGRUTI MADYAMIK SHALA AT. PO. KAKADVA TA. VYARA DIST - TAPI njmskkakadava@gmail.com 9427125380 - Gujarati
SHREE GYANDEEP VIDHYALAYA, UNCHAMALA UNCHAMALA. TAL.VYARA DIST - TAPI shreegvu5@gmail.com 9081438271 235701 Gujarati
UTTAR BUNIYADI ASHRAMSHALA KARANJVEL TA VYARA DIST TAPI ubkarnjvel@gmail.com 9726556048 213426 Gujarati
VIVIDHLAXI HIGHSCHOOL.DOLVAN AT.PO.DOLVAN VIA. VYARA DIST - TAPI vvlhsdolvan@gmail.com 9427479401 251167 Gujarati
MANDAL JAGRUTI HIGH SCHOOL MANDAL AT.MANDAL PO.KIKAKUI TA.SONGADH DIST.TAPI VIA.VYARA jagrutischool2011@gmail.com 9429184284 241041 Gujarati
SHREE L.H.BHAKTA SARV HIGH SCHOOL AT&PO-GHATA, TA-VYARA, DIST-SURAT lhbhaktaschoolghata@gmail.com 9979352934 261221 Gujarati
VINAY SARVAJANIK VIDHAYA MANDIR KELKUI AT & POST - KELKUI , VIA - BHUHARI TA- VYARA , DIST - TAPI vsvmkalkui@gmail.com 9879222030 292227 Gujarati
ADARSH NIVASI SHALA TICHAKPURA POST-PANIARI adarshnivasivyara@gmail.com 9426870422 - Gujarati
JAMANIYA KALAKAVA VIBHAG MADHYAMIK SHALA AT&PO.-KALAKAVA VIA-BUHARI , TA VYARA DIST - TAPI jkvmshalakalakava@gmail.com 9978017133 241272 Gujarati
VANRAJ U B VIDYALAYA , SILETVEL SILETVEL DIST-TAPI POST: C.P.M TA:SONGADH DIST - TAPI vanraj.school@gmail.com 9825460268 0 Gujarati
UNNATI VIDYALAYA THUTI (DEVALPADA) DIST-TAPI VIA.FORT-SONGADH, TAL UCHCHHAL DIST - TAPI nathubhaichaudhari1056@gmail.com 9825462654 291679 Gujarati
ADARSH NIVASI SHALA FORT SONGADH OTTA ROAD AT & TAL: FORT SONGADH DIST - TAPI adarshnivasi.songadh@gmail.com 8347343750 222262 Gujarati
SADHANA VIDHYALAYA AT PO:MORDEVI TAL-VALOD DIST-TAPI sadhna.vidhyalaya@gmail.com 9099687329 - Gujarati
SHRI KHUSALBHAI B PATEL ENGLISH MEDIUM SECONDARY SCHOOL NEAR OLD BUSSTAND MAIN ROAD TOWER ROAD TA-VYARA DIST - TAPI kbpatel527@yahoo.com 9825693390 220524 English
UTTAR BUNIYADI VIDYALAYA NR KATISKUVA KATISKUVA NAJIK DIST-TAPI AT & POST KATISKUVA NAJIK TA-VYARA DIST - TAPI jashvantlal.tandel01@gmail.com 9904849901 - Gujarati
SARKARI MADHYAMIK SHALA RUMAKITALAV AT PO.RUMKITALAV TA NIZAR DIST - TAPI rumkitalavgovsec@gmail.com 9725746874 - Gujarati
GYANDEEP MADHYAMIK SHALA DHAJAMBA TAL. SONGADH DIST - TAPI gyandipmadhayamikshaladhajamba@gmail.com 9879568713 - Gujarati
ADARSHA MADHYAMIK VIDHYALAYA SONGHADH FORT DIST-TAPI SONGHADH DIST - TAPI adarshamadhyamiksongadh@gmail.com 9724546360 - Marathi
UTTAR BUNIYADI ASHRAM SHALA , HINDLA AT PO HINDALA TA SONGADH DIST TAPI ubashindla@yahoo.in 9377963454 291005 Gujarati
ADARSH NIVASI SHALA UKAI UKAI DIST-TAPI TA SONGADH DIST - TAPI maltibenchaudhari1@gmail.com 9925687536 233558 Gujarati
UTTER BUNIYADI ASHRAM SHALA GOPALPURA GOPALPURA DIST-TAPI TA SONGADH DIST - TAPI ubasgopalpura@yahoo.in 9427596176 - Gujarati
U.B. ASHRAM SHALA BAHURUPA DIST-TAPI TA NIZAR DIST - TAPI ubasbahurupa@gmail.com 9714655285 245244 Gujarati
JIVAN JYOT HIGH SCHOOL , BARDIPADA AT POST- BARDIPADA, TA- VYARA, DT-TAPI jivanjyotschool@gmail.com 9099278822 295226 Gujarati
UTTAR BUNIYADI ASHARAM SHALA CHOKHIAMLI CHOKHIAMLI TAL NIZAR VYARA DIST TAPI prakash8141@gmail.com 8141341532 - Gujarati
SHREE SARASWATI VIDHYALAYA , KUKARMUNDA KUKARMUNDA TA NIZAR DIST TAPI(VYARA) ssvkukarmunda@gmail.com 9427670637 223032 Gujarati
GYAN PROBODHINI VIDHYA MANDALS SECONDARY SCHOOL NARANPUR GPVM SECONDARY SCHOOL NARANPUR TA UCHCHHAL DI TAPI (VYARA) naranschool@gmail.com 9978354440 - Gujarati
GYAN PRABODINI VIDYA MANDAL MADYAMIK VIDYALAY AT-POST. LAXMIKHEDA TAL.NIZAR DIS.TAPI gpvmm.laxmikheda@gmail.com 9016276355 - Gujarati
SHRI SARASWATI VIDHYALAYA , KAROD AT POST KAROD TAL UCHHAL DIST TAPI S.w.karod@gmail.com 9638785715 2628291810 Gujarati
SAMTA VIDHYALAYA , RAIGADH RAIGADH DIST-TAPI AT & PO RAIGADH TAL NIZAR DIST - TAPI samtavidhyalay.raygadh@gmail.com 9687023048 - Gujarati
EKLAVYA MODEL RESIDENTIAL SCHOOL KHODADA EKLAVYA MODEL RESIDENTIAL SCHOOL AT PO KHODADA TA NIZAR DIST TAPI emrs.khodada@yahoo.in 9428144603 290501 Gujarati
SHREE ASHIRWAD SARVAJANIK HIGH SCHOOL AT PO GALKUVA SONGADH TA SONGADH DIST TAPI sashgalkuva@gmail.com 9586110582 295335 Gujarati
ADARSHA MADHYAMIK SHALA AT-SONGADH TA-SONGADH DI-TAPI adarshamadhyamiksongadh@gmail.com 9724546360 - Marathi
JIVAN JYOT HIGHER SECONDARY SCHOOL ,BARDIPADA AT:BARADIPADA TA:VYARA DI-TAPI jivanjyotschool@ymail.com 9099278822 295226 Gujarati
KARUNA UCHCHATAR MADHYAMIK SHALA AT.VALOD KANJOD RAOD TA.VALOD DIST.TAPI karuna.s.h.school.valod@gmail.com 9979511203 222201 Gujarati
LATE SHREE AMARSINHBHAI BHILABHAI CHAUDHARI UCH.MADH.SHALA AT:DOLVAN, TA:VYARA DI-TAPI vividhlaxihighschooldolvan@yahho.in 9427869384 251167 Gujarati
PADMABEN CHANDRAKANT SHAH UCHCH.MADH. SHALA AT&TA-VYARA DI-TAPI mppatelschoolvyara@gmail.com 9998160698 225162 Gujarati
GYANPRABODHINI MANDALNI MADH. & UCHH.MADH.SHALA AT-NARANPUR TA:UCHCHHAL DI-TAPI naranpurschool@gmail.com 9978354440 - Gujarati
SARSWATI VIDHYAMANDIR AT:RAMPURA NAJIK TA:VYARA, DI: SURAT rampuranajik2005@gmail.com 9879435099 290667 Gujarati
THE J.B.& S.A.SARV HIGH SCHOOL AT VYARA TA-VYARA DI-TAPI jbschoolvyara@yahoo.com 9925368850 220103 Gujarati
DAXINAPATH VIVIDHLAKSHI VIDYALAY DHULIYA ROAD AT-VYARA DI-TAPI dpvsankul@gmail.com 9925444660 222606 Gujarati
SARVAJANIK HIGH SCHOOL KILLO SONGADH AT-SONGADH DI-TAPI shsongadh@gmail.com 9624966088 2624222186 Gujarati
SHRI S G HIGH SCHOOL & SHRI D N PATEL U.M.VIBHAG AT&TA-VALOD DI-TAPI sghvalod@gmail.com 9427635411 222044 Gujarati
B.T. & K.L.ZAVERI SARVAJANIK HIGH SCHOOL AT-BUHARI TA VALOD DI-TAPI btklzaveri@gmail.com 9825731118 2625244530 Gujarati
UTTAR BUNIYADI VIDHYALAY VANSTHALI KANJOD TA-VALOD DI-TAPI ubvnasthalikanjod@gmail.com 8980824411 290662 Gujarati
SHRI R.G.PATEL VIDHYALAYA AT PO NIZAR DI-TAPI rgpatel_nizar@yahoo.in 9427163833 244249 Gujarati
JIVAN SADHANA VIDHYALAYA ,UKAI AT & PO-UKAI, TA-SONGATH DI-TAPI jivansadhanaukai169@gmail.com 8758636911 233214 Gujarati
SARVAJANIK HIGH SCHOOL UCHCHHAL AT & PO-UCHCHHAL TA-UCHCHHAL DI-TAPI shu.uchchhal@gmail.com 9427177189 2628231135 Gujarati
SHRI PRAVINKUMAR AND BHAVNAKUMARI VIDYALAYA AT-KAPURA TA-VYARA DI-TAPI pbvidhyalaya.222640@gmail.com 9913123784 222640 Gujarati
MANAV MANDIR UTTAR BUNIYADI VIDHYALAYA AT-VIRPOR TA-VALOD DI-TAPI mmubvirpor@gmail.com 9825727075 244231 Gujarati
SHETH S.K.KAPADIYA HIGH SCHOOL AT&PO-KUKARMUNDA TA-NIZAR DI-TAPI sskkvkukarmunda@gmail.com 9427398316 223429 Gujarati
SHRI R.V.PATEL MADHYAMIK SHALA AND HIGHER SECONDARY SECTION AT-BAJIPURA TA-VALOD DI-TAPI rvpsbajipura_school@yahoo.in 9879264771 233264 Gujarati
MANDAL JAGRUTI HIGH SCHOOL , MANDAL AT MANDAL,TA SONGADH DI-TAPI jagrutischool2011@gamil.com 9429184284 241041 Gujarati
SHRI L.H.BHAKTA SARV. HIGH SCHOOL AT-GHATA TA-VYARA DI-TAPI lhbhaktaschoolghata@gmail.com 9979352934 261221 Gujarati
SARVAJANIK HIGH SCHOOL AT-UKHALDA TA-SONGADH (FORT) DI-TAPI shukhalda@gmail.com 9537233121 - Gujarati
SARKARI UCHHATAR MADHYAMIK SHALA AT-HINDLA TA-SONGADH DI-TAPI hindlahighschool@gmail.com 9408448581 - Gujarati
SARKARI UCHHATAR MADHYAMIK SHALA AT-BORPADA TA-SONGADH DI-TAPI govthigherborpada@gmail.com 9687706987 - Gujarati
SARKARI UCHHATAR MADHYAMIK SHALA AT-MOHINI TA-UCHCHHAL DI-TAPI govt.hss.mohini1@gmail.com 7567738700 - Gujarati
GYANPRABODHINI MANDALNI MADH. & U.M. SHALA AT-LAKSHMIKHEDA TA-NIZAR DI-TAPI gpvmm.laxmikheda@gmail.com 9016276355 - Gujarati
SARKARI UCHCHATAR MADHYAMIK SHALA LAKHALI AT-LAKHALI TA-VYARA DI-TAPI govt.hsclakhali@gmail.com 7567756980 - Gujarati
SARKARI UCHHATAR MADHYAMIK SHALA-RAYGADH NISHAL FALIYU AT&PO-RAYGADH TA-NIZAR DI-TAPI raigadhschool@gmail.com 9979652785 - Gujarati
SARKARI UCHHTAR MADHYAMIK SHALA AT-NIZAR TA-NIZAR govtscischool2007nizar@gmail.com 9712302011 - Gujarati
SHRI KHUSHALBHAI B PATEL HIGHER SECONDARY ENGLISH MEDIUM SCHOOL TAWOR ROAD NEAR JUNA BUS STAND AT&TA- VYARA yatinbhavsar33@yahoo.com 9825693390 220527 English
SARKARI UCHHTAR MADHYAMIK SHALA, UCHCHHAL AT-UCHCHHAL TA-UCHCHHAL sarkarishalauchchhal@gmail.com 9909951066 - Gujarati
ADARSH NIVASI SHALA AT-TICHAKPURA TA-VYARA adarshnivasivyara@gmail.com 9426870422 - Gujarati
ADARSH NIVASI KANYA SHALA, SONGADH AT-SONGADH TA-SONGADH adarshnivasi.songadh@gmail.com 8347343750 222262 Gujarati
EKLAVYA MODEL RESIDENCIAL SCHOOL AT KHODADA TA-NIZAR DI TAPI emrs.khodada@yahoo.in 9428144603 290501 Gujarati
GOVT.SEC.SCHOOL, GARVAN, TA. VYARA GARVAN, TA. VYARA indrajitparmar321@gmail.com 9978143485 - Gujarati
GOVT.SEC.SCHOOL, CHIMER TA. SONGADH CHIMER TA. SONGADH DIST. TAPI govtsschimer910@gmail.com 9925701125 - Gujarati
GOVT.SEC.SCHOOL, SADADUN, TA.SONAGADH SADADUN, TA.SONAGADH gov.sec.school.sadadun@gmail.com 8347023478 - Gujarati
GOVT.SEC.SCHOOL, DOSWADA, TA.SONGADH DOSWADA , TA. SONGADH gov.sec.school.dosvada@gmail.com 9601825918 221624 Gujarati
GOVT.SEC.SCHOOL, KHERVADA, TA. SONAGADH KHERVADA, TA. SONAGADH gov.sec.schoolkhervada@gmail.com 8238358666 - Gujarati
GOVT.SEC.SCHOOL, SATAKASHI, TA.SONAGADH SATAKASHI, TA.SONAGADH khusbubipin7305@gmail.com 9904331113 - Gujarati
GOVT.SEC.SCHOOL, PISAVAR, TA.NIZAR PISAVAR, TA.NIZAR pisavarmdschool@gmail.com 9909221400 - Gujarati
GOVT.SEC.SCHOOL, PIPLOD, TA.NIZAR PIPLOD, TA.NIZAR gov.sec.school.piplod@gmail.com 9714358328 251050 Gujarati
GOVT.SEC.SCHOOL, KHODADA, TA.NIZAR KHODADA, TA.NIZAR gov.sec.school.khodada@gmail.com 9737164007 - Gujarati
GOVT.SEC.SCHOOL, BALAMBA, TA.NIZAR BALAMBA, TA.NIZAR DIST TAPI govsecschoolbalamba06@gmail.com 9723343336 - Gujarati
GOVT.SEC.SCHOOL, SADGAVAN, TA.NIZAR SADGAVAN, TA.NIZAR kulu.rajput@gmail.com 9924891443 - Gujarati
GOVT.SEC.SCHOOL, MATAVAL, TA.NIZAR MATAVAL, TA.NIZAR matavalschool@gmail.com 7383620013 - Gujarati, Urdu
GOVT.SEC.SCHOOL, SARVALA, TA.NIZAR AT. PO. SARVALA, TA. NIZAR gov.sec.school.sarvala@gmail.com 8469640078 - Gujarati
GOVT.SEC.SCHOOL, BABARGHAT, TA.UCHCHHAL BABARGHAT, TA.UCHCHHAL ,DI-TAPI gov.sec.school.babarghat@gmail.com 7567974981 - Gujarati
GOVT.SEC.SCHOOL, GAVAN, TA.UHCHHAL GAVAN, TA.UHCHHAL gss.gavan@gmail.com 9712349252 - Gujarati
ADIVASI VIDYAJYOT MADHYMIK SHALA AT GUNKHADI, P.O. GUNKHADI, TA. SONGADH avmsgunkhadi@gmail.com 9925060717 - Gujarati
VANVASHI MADHYAMIK SHALA AMBAPANI AT AMBAPANI POSR RANIAMBA vma79115@gmail.com 9328284958 - Gujarati
SHANTINIKETAN MADHYAMIK SHALA KHURDI MADHYAMIK SHALA KHURDI TA-VYARA DI-TAPI shantiniketankhurdi@gmail.com 9913778810 - Gujarati
GOVERNMENT SECONDARY SCHOOL NANA KAKADAKUVA AT NANAKAKADKUVA POST SEGUPADA gss.nanakakadkuva@gmail.com 8980041565 - Gujarati
SMT R.R. BHAKTA & SHRI R M BHAKTA ENGLISH MEDIUM SECONDARY SCHOOL BAJIPURA AT & POST. BAJIPURA TA. VALOD DIST. TAPI englishmedium_bajipuraschool@yahoo.in 9427519977 233889 English
SARASWATI MADHYAMIK UMA. SHALA,KUKARMUNDA AT PO KUKARMUNDA TA NIZAR DI TAPI ssvkukarmunda@gmail.com 9427670637 223032 Gujarati
VANRAJ UTTARBUNIYADI KANYA VIDHYALAY, TOKARVA AT POST TOKARVA TA UCHCHHAL vanrajubtokarva@gmail.com 9726508548 - Gujarati
VIBRANT SCIENCE SCHOOL SURBHI HALL, SHURBHI TAWOR, VAIBHAV SINEMANI BAJUMA, VYARA, TAPI vyara.vss15@gmail.com 9624365333 223333 English, Gujarati
JAY AMBE VIDHYABHAVAN DHULIA ROAD,VYARA jayambevyara@yahoo.in 9879100445 - Gujarati